1998, пионерите на IAPACK ја започнаа првата група вертикални форми за пополнување на машините за заптивање

2002, годишен обрт на IAPACK скрши преку 30 милиони јени.

2006, IAPCK успее во дизајнот и развојот на првата серија на електронски линеарен преглед. Во сопственост на фабриката за мерење и полнење системи во истата година.

2008, изгради уште една модерна стандардна работилница со вработените над 200 и годишно производство на повеќе од 200 комплети машински единици. Машинските единици беа продадени во Америка, Европа и Африка.

2010, IAPACK развиен поседуван ЦПУ центар за подобрување на процесот на точност за машински делови.

2012, IAPACK направи значителен пробив во кутијата за големи кошнички и торба во машина за пакување со кеси / картон. Успешно во дизајнот и производството на автоматско вакуумско пакување машина за пакување и автоматско гравско гравче машина за пакување.

2014, IAPACK заврши во фабричка експанзија, во сопственост на 7 стандардни погони за преработка.

2016, IAPACK продолжува да се движи, продолжува да напредува.